El nostre

Equip

El Col·legi Mare de Déu de Montserrat està format per un gran equip humà que desenvolupa les tasques necessàries perquè tot funcioni correctament. Aquest es divideix en membres del patronat de la fundació, equip directiu, caps de departament, equip d’assessorament i orientació escolar, consell escolar i AFA, claustre d’educació infantil i claustre de primària.

MEMBRES DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ

EQUIP DIRECTIU

President: Fra Eduard Rey Puiggròs (caputxí)
Secretari: Albert Valero Folch
Vocals: Fra Jesús Romero i Lagato (caputxí)
Jordi Martí Vilamajó
Teresa Quintana Capdevila
Mossèn Lluís Sallan (representant del Bisbat)
Fra Gil Parés Casellas (caputxí)
Rosa Solé Codina
Fra Jordi Seubas Goixart (caputxí)
4 representants de l’ordre dels caputxins, 1 representant del bisbat, 4 representants de la societat civil.

Directora: Marta Rius Olcos
Cap d’estudis d’Educació Infantil: Glòria Cau i Barrufet
Cap d’estudis d’Educació Infantil: Gerard Sans Malgrat
Cap d’estudis d’Educació Secundària: Marta Bella i Poblet
Departament de Pastoral: Fra Toni Morales 

Departament de Llengües: Mercè Solé Esparaber
Departament d’Humanitats: Meritxell Serra Pons
Departament de Ciències: Raquel Pina Lorén

Psicòloga del centre: Isabel Sans
Psicopedagog de l’EAP: Mercè Acebrón
Treballadora social de l’EAP: Montserrat Mateus
Logopeda del CREDA: Ana Cabiscol Aceret

CONSELL ESCOLAR

Presidenta: Marta Rius Olcos (directora)
Representants de la titularitat: Emili Farré Sans, M. Teresa Quintana Capdevila, Dolors Marimon Guiu
Representants del professorat: Núria Duran Artigues, Lurdes Gras Mullerat. Mònica Labella Sobrevals, Mercè Solé Esparaber

Representants dels alumnes: Marc Beltran Gelonch
Representants dels pares d’alumnes: M. Eugènia Porqueres Giné, Ramon Queralt Boldú, Núria Satorra Cabanillas, Mª José Muñoz Martínez
Representant del PAS: Josep Farré Galindo

CLAUSTRE EDUCACIÓ INFANTIL

equipo docente infantil colegi mare de deu de montserrat

CLAUSTRE DE PRIMÀRIA

equipo docente primaria colegi mare de deu de montserrat

CLAUSTRE D'ESO

equipo docente eso colegi mare de deu de montserrat

Instal·lacions

El col·legi Mare de Déu de Montserrat disposa de dos espais integrals per desenvolupar totes les activitats del centre. Aquest es divideix en dos edificis: l’Edifici Castell Alt, per als nens i nenes d’educació infantil i l’Edifici Montserrat per a l’alumnat de primària i secundària.

EDIFICI CASTELL ALT

EDIFICI MONTSERRAT