Col·legi Mare de Déu de Montserrat

"Els Frares"

Compromesos des del cor en l’educació integral dels infants i joves de 0 fins a 16 anys

Educació infantil – 1r cicle

Etapa dels 0 als 3 anys

Educació infantil – 2n cicle

Etapa dels 3 als 6 anys

Educació primària

Etapa dels 6 als 12 anys

Col·legi Montserrat Borges Blanques

Educació secundària

Etapa dels 12 als 16 anys

El col·legi

 • MISSIÓ:
  A la Fundació col·legi Mare de Déu de Montserrat ens comprometem des del cor en l’educació integral dels infants i joves de 0 fins a 16 anys, d’acord amb una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món.
 • VISIÓ:
  A la Fundació col·legi Mare de Déu de Montserrat volem que el nostre entorn ens conegui tal com som, contribuint a la millora de la societat a través dels nostres valors. Compartint, humilment, preocupacions i alegries amb les famílies.
 • VALORS:
  Respecte a la diversitat cultural i a les creences personals de l’alumnat i de les seves famílies.
  Cooperació amb les persones que ens envolten.
  Competència en tots els àmbits de la vida.
  Solidaritat amb la gent que ens rodeja.
  Senzillesa tal com Sant Francesc d’Assís ens ensenya.
  Autonomia per desenvolupar projectes i ser creadors del canvi i del progrés.
  Compromís amb la societat i amb el país.
  Obertura davant dels canvis i les noves oportunitats.
  Consciència amb la nostra acció vers l’entorn.
  Constructivisme amb el coneixement i la personalitat.

El col·legi Mare de Déu de Montserrat va ser fundat pels frares caputxins de la Província de Catalunya i Balears l’any 1920, d’acord amb la iniciativa que va promoure i patrocinar el Sr. Ramon Arqués i Arrufat, notari i prohom de les Borges Blanques, que donava, amb aquesta intenció, els terrenys que actualment ocupa.

Es tractava d’un col·legi per a nois, on s’impartia els ensenyaments primaris de l’època: llegir, escriure i les quatre regles aritmètiques, en una primera etapa provisional, fins a la construcció dels nous edificis, que va ser quan es va ampliar l’ensenyament als estudis que s’anomenaven de «comerç».

Com és habitual entre els caputxins, la carta de presentació del nou col·legi, datada el 31 d’agost de 1920, és redactada en català. És ben clar que en l’ambient rural de les Borges Blanques «la llengua pròpia dels alumnes» era el català. En aquesta llengua es feien, doncs, les classes. Així ho confirma la tradició oral que hem pogut recollir dels primers alumnes. Hi ajudava, també, el clima favorable creat per la Mancomunitat de Catalunya.

Els professors eren els mateixos caputxins catalans que formaven la comunitat religiosa. Les coses potser van canviar una mica durant la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Alguns alumnes recorden classes en castellà; i converses i comentaris sobre la situació del moment, en català, amb grups d’alumnes dels darrers cursos, envoltades de moltes precaucions.

El mateix devia passar els primers anys després de la Guerra Civil, a partir del 1940, en què es reprèn l’activitat amb la mateixa estructura i funcionament d’abans de la guerra. El nom del col·legi és, des d’aquest moment: «Colegio Nuestra Señora de Montserrat».

Però, a partir del 1950 les classes ja es feien normalment en català, i els continguts de les matèries eren apresos i memoritzats en català, llevat dels noms propis geogràfics i històrics, i algunes definicions importants, per causa de la llengua del llibre de text: el castellà.

El 1967 es crea el Col·legi Lliure Adoptat de Batxillerat, d’acord amb el govern municipal de la ciutat i el Col·legi Mare Vedruna de les Carmelites de la Caritat. El col·legi és mixt a partir d’aquest moment. Després passà a ser Col·legi Municipal homologat i, en extingir-se el Batxillerat, s’hi cursaren els estudis de BUP i COU.

El 1987 queda inclòs, en el Col·legi, el Parvulari Vedruna, per fusió acordada amb les Germanes Carmelites i aprovada pel Departament d’Ensenyament.

El 1988 s’obté, del Departament d’Ensenyament, el canvi de nom pel de: Col·legi Mare de Déu de Montserrat.

El 1996 passa a dependre de la Fundació Privada Col·legi Mare de Déu de Montserrat, inscrita al registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya (núm. 940). En l’article 3 dels seus estatuts s’hi diu: «La Fundació té com a finalitat […] vetllar pel compliment del Caràcter Propi, […] en el qual es remarca el sentit d’arrelament a la ciutat i a la comarca». Amb la implantació de l’ESO, cal fer obres a fi d’ampliar el centre i poder donar cabuda a l’alumnat que arriba de tota la zona d’influència de la comarca.

La Fundació Col·legi Mare de Déu de Montserrat està formada per dos centres: el d’Educació Infantil (antigament Parvulari Vedruna), situat al carrer del Castell Alt, 29 i el d’Educació Primària i Secundària, situat al carrer de Nostra Senyora de Montserrat, 1.

El mateix devia passar els primers anys després de la Guerra Civil, a partir del 1940, en què es reprèn l’activitat amb la mateixa estructura i funcionament d’abans de la guerra. El nom del col·legi és, des d’aquest moment: «Colegio Nuestra Señora de Montserrat«.

El nostre projecte educatiu s’organitza en set objectius bàsics que regulen tota l’actuació pedagògica.

– Assolir un bon nivell d’expressió i comprensió oral i escrita, a fi que sigui veritable eina de comunicació i estructuració personal.

– Millorar l’aprenentatge de les llengües estrangeres, potenciant l’ús comunicatiu de la llengua i la seva utilització com a eina d’accés al coneixement en continguts de matèries no lingüístiques.

– Ampliar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el procés d’ensenyament i aprenentatge i en l’avaluació de les diferents matèries del currículum (TAC).

– Sensibilitzar-nos pel fet diferencial català; conèixer la història, la cultura i les tradicions del país, entenent-les com a part fonamental del nostre patrimoni.

– Incidir en la formació integral de l’alumnat per arribar a un compromís cívic i social.

– Desvetllar la creativitat amb la finalitat d’identificar i potenciar les diferents habilitats.

– Treballar de manera transversal a fi de desenvolupar les competències bàsiques.

– Incorporar mesures educatives d’atenció a la diversitat.

– Desenvolupar el mètode i esperit científic per explicar, reconèixer i interpretar la investigació científica.

Coneix aquí el nostre equip i les nostres instal·lacions.

Col·labora amb la missió de la nostra fundació mitjançant un donatiu. El podeu fer a través del nostre compte bancari:
ES61 2100 0066 7502 0043 5147

Les nostres xarxes socials

Facebook

Mare de Déu de Montserrat

1 settimana 6 horas atrás

Today we are an examining centre of official Cambridge Examinations for schools. Good luck students!

Mare de Déu de Montserrat

1 settimana 7 horas atrás

Today we are an examining centre of official Cambridge Examinations for schools. Good luck students!

Mare de Déu de Montserrat

1 settimana 1 día atrás

Els capgrossos, la música🎶 i el confeti🎊 han estat els protagonistes de la primera setmana del casal 🌞 #creixentambtu #💯anysaprenentatges

Mare de Déu de Montserrat

2 settimane 4 dias atrás

Divendres vam acomiadar el curs 23-24 i també els infants d’I-5 que el curs vinent aniran al “col·legi dels grans”. Moltes gràcies i bon estiu!

Mare de Déu de Montserrat

3 settimane 2 dias atrás

Avui 4t d'ESO a Lleida. Agència tributària i murals de la ciutat.

Documents del centre