Equip


MEMBRES DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ EQUIP DIRECTIU
President: Fra Eduard Rey Puiggròs (caputxí)
Secretari: Albert Valero Folch
Vocals: Fra Jesús Romero i Lagato (caputxí)
Jordi Martí Vilamajó
Teresa Quintana Capdevila
Mossèn Lluís Sallan (representant del Bisbat)
Fra Gil Parés Casellas (caputxí)
Rosa Solé Codina
Fra Jordi Seubas Goixart (caputxí)
4 representants de l’ordre dels caputxins, 1 representant del bisbat, 4 representants de la societat civil.
Marta Rius Olcos Directora
Glòria Cau i Barrufet Cap d’estudis d’Educació Infantil 
Gerard Sans Malgrat Cap d’estudis d’Educació Infantil i Primària
Marta Bella i Poblet Cap d’estudis d’Educació Secundària
Fra Toni Morales Departament de Pastoral
CAPS DE DEPARTAMENT EQUIP D’ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ ESCOLAR
Pepita Falguera Falguera Departament de Llengües
Meritxell Serra Pons Departament d’Humanitats
Raquel Pina Lorén Departament de Ciències
Psicòloga del centre Isabel Sans
Psicopedagog de l’EAP Tomàs Sànchez
Treballadora social de l’EAP Carme Llobera
Logopeda del CREDA Xavier Pujades
CONSELL ESCOLAR
Presidenta: Marta Rius Olcos (directora)

Representants de la titularitat: Emili Farré Sans, M. Teresa Quintana Capdevila, Dolors Marimon Guiu

Representants del professorat: Núria Duran Artigues, Lurdes Gras Mullerat. Mònica Labella Sobrevals, Mercè Solé Esparaber

Representants dels pares d’alumnes: M. Eugènia Porqueres Giné, Ramon Queralt Boldú, Núria Satorra Cabanillas, Mª José Muñoz Martínez

Representants dels alumnes: Mar Sans Montull, Lluís Ruiz Gámez

Representant del PAS: Josep Farré Galindo

Claustre educació infantil – 1r cicle

Claustre Llar d'infants

Claustre educació infantil – 2n cicle

Claustre parvulari

Claustre de primària

Claustre d’ESO

Claustre ESO