El nostre PEC


El projecte educatiu del Col·legi Mare de Déu de Montserrat s’organitza en set objectius bàsics que regulen tota l’actuació pedagògica.

pec

 

1. Assolir un bon nivell de comprensió i d’expressió oral i escrita, a fi que sigui veritable eina de comunicació i estructuració personal.

2. Millorar l’aprenentatge de les llengües estrangeres, potenciant l’ús comunicatiu de la llengua i la seva utilització com a eina d’accés al coneixement en continguts de matèries no lingüístiques.

   

3. Ampliar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el procés d’ensenyament i aprenentatge i en l’avaluació de les diferents matèries del currículum (TAC).

4. Sensibilitzar-nos pel fet diferencial català; conèixer la història, la cultura i les tradicions del país, entenent-les com a part fonamental del nostre patrimoni.

   

5. Incidir en la formació integral de l’alumnat per arribar a un compromís cívic i social.

6. Desvetllar la creativitat amb la finalitat d’identificar i potenciar habilitats.

   

7. Treballar de manera transversal a fi de desenvolupar les competències bàstiques.

8. Incorporar mesures educatives d’atenció a la diversitat.

   

9. Desenvolupar el mètode científic i esperit científic per explicar, reconèixer i interpretar la investigació científica.