Comptes i transparència


D’acord amb la LLEI 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, d’accés a la informació pública i bon govern, la Fundació Col·legi Mare de Déu de Montserrat facilita aquelles dades que resulten d’interès públic per a l’entesa de la seva gestió d’una manera totalment transparent.

 Organigrama del centre

Comptes i memòria anual 2021