Les mates diferents


Aquest curs hem implantat la metodologia d’Innovamat a educació infantil.

Enguany, introduïm una novetat molt important a educació infantil. Hem implantat la metodologia d’Innovamat a P3, P4 i P5. Aquesta nova manera de fer, permet treballar les matemàtiques d’una manera molt diferent.

També, s’ha continuat implantat a cicle mitjà d’educació primària. Cal dir que en l’anterior curs ja es va implantar a cicle inicial d’educació primària i a curt termini s’implantarà a la majoria de cursos del centre.