Equip


MEMBRES DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ EQUIP DIRECTIU
President: Fra Eduard Rey Puiggròs (caputxí)
Secretari: Albert Valero Folch
Vocals: Fra Enric Castells i Mas (caputxí)
Jordi Martí Vilamajó
Teresa Quintana Capdevila
Mossèn Lluís Sallan (representant del Bisbat)
Fra Magí Setó Montalà (caputxí)
Rosa Solé Codina
Fra Jordi Seubas Goixart (caputxí)
4 representants de l’ordre dels caputxins, 1 representant del bisbat, 4 representants de la societat civil.
Marta Bella Poblet Directora
Hortènsia Mònico Roca Subdirectora
Gerard Sans Malgrat Cap d’estudis d’Educació Primària i Infantil
Marta Rius Olcos Cap d’estudis d’Educació Secundària
Jordi Seubas Goixart Departament de Pastoral
CAPS DE DEPARTAMENT EQUIP D’ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ ESCOLAR
Pepita Falguera Falguera Departament de Llengües
Meritxell Serra Pons Departament d’Humanitats
Raquel Pina Lorén Departament de Ciències
Psicòloga del centre Isabel Sans
Psicopedagog de l’EAP Tomàs Sànchez
Treballadora social de l’EAP Carme Llobera
Logopeda del CREDA Xavier Pujades
CONSELL ESCOLAR
Presidenta: Marta Bella Poblet (directora)

Representants de la titularitat: Emili Farré Sans, M. Teresa Quintana Capdevila, Hortènsia Mònico Roca

Representants del professorat: Núria Duran Artigues, Lurdes Gras Mullerat. Mònica Labella Sobrevals, Mercè Solé Esparaber

Representants dels pares d’alumnes: M. Eugènia Porqueres Giné, Alicia Tena Palomares, Núria Satorra Cabanillas, Mª José Muñoz Martínez

Representants dels alumnes: Mar Sans Montull, Noa Viladoms Muñoz

Representant del PAS: Josep Farré Galindo

 

Claustre educació infantil – 1r cicle

Claustre Llar d'infants

Claustre educació infantil – 2n cicle

Claustre parvulari

Claustre de primària

 

Claustre d’ESO

Claustre ESO